FEFAC

Si vols rebre les notícies de la FEFAC emplena el següent formulari
* Obligatori

En signar aquest consentiment, amb base jurídica com a interessat, vostè accepta la nostra política de protecció de dades personals i consent de forma inequívoca, per rebre tractament o béns i serveis de la FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE FARMÀCIES DE CATALUNYA i en ser ASSOCIAT de la mateixa, conforme al REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa nacional aplicable (LOPD), autoritza al fet que les seves dades personals identificatives, que ens facilita directament, siguin incorporades i tractades en els fitxers o tractaments amb les finalitats: